Kontakt   Anette Petersen
T 2331 4617
anette@invirke.dk
  Michael Larsen
T 2261 6995
michael@invirke.dk
 

Kunder

Danske Bank

Bestseller

TORM

MT Højgaard
Danfoss

CODAN
Branding Greenland

Brenntag Nordic

Telenor i Danmark
Lundbeck

Danish Crown

DSV

Air Greenland

Permagreen

CSR Greenland

Arctic Umiaq Line

Erhvervsstyrelsen

Udenrigsministeriet

Danmarks Miljøportal

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP)

Videncenter for Arbejdsmiljø
Miljøstyrelsen
Energistyrelsen

Folkekirken

Taskforce for Klimatilpasning, Naturstyrelsen

Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU)

Internationalt Center for Innovation (ICI)

Danida

EU Kommissionen
Dansk Industri
NGO-Forum
BUPL København
HK 
Københavns Universitet
Københavns Kommune
Nordisk Ministerråd

inVirke
Nannasgade 28
Schillerhuset
2200 København N