Kontakt   Anette Petersen
T 2331 4617
anette@invirke.dk
  Michael Larsen
T 2261 6995
michael@invirke.dk
 

CSR

 inVirke har gennem mange år udviklet strategier og koncepter for virksomheders kommunikation om bæredygtighed og social ansvarlighed (CSR – Corporate Social Responsibility). Hvad enten der er tale om CSR-rapportering eller bredere kommunikationsaktiviteter er målet at kommunikationen på én gang skal understøtte forretningen og gøre modtagerne klogere.

 

Vi afdækker interessenternes forventninger og ønsker til virksomhedens CSR-indsats og kommunikation, og vi faciliterer dialogprocesser med interessenterne. Desuden hjælper vi med intern udrulning og forankring af CSR-strategier.

 

Vi har også gennem mere end 15 år udviklet og gennemført en lang række større og mindre offentlige kampagner om miljø, klima, arbejdsmiljø og samfundsansvar for styrelser, statsinstitutioner og kommuner målrettet både den brede befolkning og udvalgte grupper som fx uddannelsesinstitutioner, brancheorganisationer, produktionsvirksomheder og detailhandlen.

 

inVirke
Nannasgade 28
Schillerhuset
2200 København N