Kontakt   Anette Petersen
T 2331 4617
anette@invirke.dk
  Michael Larsen
T 2261 6995
michael@invirke.dk
 

Dialogprocesser

inVirke tilrettelægger og faciliterer dialogprocesser. Nogle gange er formålet at dele viden, skabe nye ideer eller at formulere et fælles beslutningsgrundlag. Andre gange handler det om at forankre virksomhedens brand og værdier på alle niveauer i organisationen.


Metodemæssigt arbejder vi ud fra en systemisk og anerkendende tankegang, der i korte træk handler om at tænke i helheder, relationer og sammenhænge. Og hvor udvikling og forandring bliver skabt gennem dialog om det, der allerede fungerer godt og visioner for fremtiden i stedet for at fokusere på fortidens problemer og barrierer.

inVirke
Nannasgade 28
Schillerhuset
2200 København N