Kontakt   Anette Petersen
T 2331 4617
anette@invirke.dk
  Michael Larsen
T 2261 6995
michael@invirke.dk
 

Analyse

For inVirke bygger god kommunikation på indsigt i målgruppernes viden, holdninger og behov – kort sagt deres motiver for at handle på én måde frem for en anden.


Vi gennemfører indsigtsanalyser, der for eksempel kan indeholde interview, fokusgrupper og research kombineret med kvantitative data. Ofte belyser vi kommunikationens temaer og budskaber fra eksempelvis historiske, sociale, kulturelle eller samfundsmæssige perspektiver. Den øvelse afdækker ofte nye indsigter, der kan føre til en mere nærværende, relevant og effektiv kommunikation.

 
Som en del af indsigtsarbejdet vurderer vi, hvordan kendte og nye, mere utraditionelle kontaktpunkter til målgrupperne kan bruges for at understøtte budskaberne bedst muligt. Vi udfører oftest analyser som et element i udviklingen af en kommunikationsstrategi, men vi laver også særskilt analysearbejde.

inVirke
Nannasgade 28
Schillerhuset
2200 København N